Prosjekt

Nydal, Ringsaker


åker e6 , nydal

Tema Eiendom eier Åker E6 (Ringsaker Handelspark AS) eies 100% av Tema Eiendom AS. Byggmakker er allerede inne i parken med utsalg fra telt, mens det nye anlegget på 4.500 m2 er under oppføringa og skal stå ferdig 4. kvartal 2019. Biltema er byggeprosjekt nr 2 i parken. Rammesøknad er under behandling for dette anlegget.

Åker E6

Kontak Dagfinn Lerberg, tlf 92 05 47 25,  dagfinn@temaas.no for mer informasjon. 

de to første aktørene som er avklart er Byggmakker og Biltema. 

Biltema har kjøpt tomt i parken og  kommer til å starte bygging av et 7 500 kvm stort varehus. Byggmakker sitt anlegg på 4.500  m er under oppføring. Anlegge føres opp av Tema Eiendom, som skal leie ut til Byggmakker. 

 

Åker E6 blir ferdig utbygd den største Handelsparken mellom Oslo og Trondheim. Ferdig utbygd veil den romme 200.000 m2 bygningsmasse. Tidsperspektivet på utbygging er 5-10 år.  Åker E6 skal bygges som en framtidsrettet handelspark med vekt på miljøvennlige og bærekraftige løsninger.

 

Ønsker du mer informasjon?

Kontakt Dagfinn Lerberg

dagfinn@temaas.no
Mobil: 92 05 47 25

Fakta om eiendommen

Tema Eiendom AS

Ringvegen 16
2816 Gjøvik

Tlf: 61 13 70 90

(kl. 08:00 - 16:00)

tema@temaas.no

Faktura til: faktura@temaas.no

KONTAKTSKJEMA

Utviklet av Scootr