Prosjekt

,


åker Handelspark, nydal

Tema Eiendom eier Åker Handelspark (tidligere Ringsaker Handelspark) sammen med Håvi AS. Planområdet på ca. 200 DA ble ferdig regulert i 2016. Av dette er ca. 50 DA ferdig detaljregulert til virksomheter innen plasskrevende handel og engroshandel. Det tillates en begrenset andel øvrig næringsvirksomhet og tjenesteyting.

Åker Handselspark (Åker E6)

Kontak Dagfinn Lerberg, tlf 92 05 47 25,  dagfinn@temaas.no for mer informasjon. 

 

De første offentliggjorte aktør som blir en del av parken er Biltema og Byggmakker.  Biltema har kjøpt tomt i parken og  kommer til å starte bygging av et 7 500 kvm stort varehus. 

Høsten 2018 skal Byggmakker starte midlertidig utsalg som den første aktøren inne i parken. Utsalget blir organisert fra telt, inntil et nybygg skal stå klart i 2019. Infrastukturen i området er under ferdigstillelse høst 2018.   

Åker E6 blir ferdig utbygd den største Handelsparken mellom Oslo og Trondheim med ca. 100 000 kvm bygningsmasse. Åker E6 skal bygges som en framtidsrettet handelspark med vekt på miljøvennlige og bærekraftige løsninger.

 

Ønsker du mer informasjon?

Kontakt Dagfinn Lerberg

dagfinn@temaas.no
Mobil: 92 05 47 25

Fakta om eiendommen

Tema Eiendom AS

Ringvegen 26
2816 Gjøvik

Tlf: 61 13 70 90

(kl. 08:00 - 16:00)

tema@temaas.no

Faktura til: faktura@temaas.no

KONTAKTSKJEMA

Utviklet av Scootr